מילות השיר:
הודו לה' קראו בשמו הודיעו בעמים עלילותיו, שירו לו זמרו לו שיחו בכל נפלאותיו,
התהללו בשם קודשו ישמח לב מבקשי ה'