מילות השיר:
נכנסתי אל הקודש פנימה
ובקשתי ברכה
מר׳ חיים קנייבסקי
התפלאתי מאד
זה הפתיע אותי
איך שהוא בירך אותי
הוא אמר לי “בו”ה בו”ה”
מה זה בו”ה בו”ה
הנכד הסביר לי
ברכה והצלחה
כי הצדיק לא מדבר
דברים בטלים
כשהוא מתעמק
בדברי הלכה
למדתי מזה
שצדיקים גדולים
לא מדברים
דברים בטלים
כשבתורה עמלים
אבל עם כל זאת
מכבדים
כל בנאדם
בו”ה בו”ה בו”ה בו”ה...


I drove with my brother Aharon
I kept him awake
We went to Tosh
We went to Tosh
And after an all-nighter
I finally made it in
Right before the עלות
Just to get a brush
The Rabbee mumbled something
The gabbai brushed me away
The Rabbe needs his diner
Still before sunrise
I went over to Mielech Klien
Who since then passed away
R’ Mielech I’m unsure if the
Rabbe blessed me at all
At exact that moment the Rabbe
walks out with the gabai Numan
He says Mielech I have a sufek
brucha
Mielech says Rabbe wow
This Bucher too
Has a Sufek Brucha
And guess what
I got a Brucha
Bueh Bueh Bueh Bueh...


מיט משה לייב׳ן און דער
ריבניצער רבי׳ס גבאי
שטיי איך און דעהם הייליגען
צימער פון דעהם סקולענער רבי
זיי זאגען דאס איז ליפא שמעלצר
און דער רבי קוקט אויף זיי
איי איי איי ליפא שמעלצר
קען ער קען ער
״ליפא לויפט דאך און שפיטעלער
מיט א טאלאנט א ספיציעלער
משמח זיין דעהם און יענער
דעהם און יענער״
די אלע ברכות גיבען מיר חיזוק
א בחינה פון שבת היא מליזעוק
איך גלייב פון זייער מויל
נישט פון אנדערע׳נס מיילער
איך וויל נישט הערען מער פאליטיק
נישט קיין קריטיק
נאר אשרי עין ראתה את כל אלה
באשעפער איך בעהט דיר פון
הארצען טיף
להראות נועם זיו
איך וויל בלייבען פאזעטיוו
בו”ה בו”ה!