לוי יצחק פאלקאוויטש - אחכה לו

מקור: אברהם מרדכי שווארץ, לחן: לא צויין, ז'אנר: לא צויין.

נמצא באלבום: אחכה לו.

yosittt | יום שלישי י"ט אב התשע"ה, 04-08-2015 בשעה 22:45צפיות: 3140.
לוי יצחק פאלקאוויטש
לוי יצחק פאלקאוויטש
מילות השיר:
דער איד ער לעבט צופרידן וואו נאר ער גייט נאר וואוער וועקט זיך אבער אלץ אויף מיין אייביג פלאץ איז נישט דאהיווייל איך ווייס און איך האף צו דעם גלות קומט א סוףמער נישט זיין צו שאנד דער טאג קען זיין נאך היינט

די הייליגע ישמח משה איז אלץ געווען ג’קליידטמיט שבת’דיג מלבושים ביים שוועל פון טיר געשטאנען גרייטארויסגעקוקט מיט א ברען יעדע רגע קומען ער קען משיח אויף די וועגן גלייך אים גיין קעגן

פזמון:אחכה לו איך ווארט אזויפיל יאר פאר’צער’ט אז ער וועט נאך קומען משיח קיין ירושלים פירן גלייך אחכה לו איך ווארט צו ווערן אויפגעשפארט אט אט איז ער דא - הנה זה בא זה מלך המשיח

אין אוישוויץ אויף די באנען דעם טויט פאר זיך געזעןגעזינגען אני מאמין געגלייבט עס קען נאך יעצט געשעןזינגט דער יוד - א הארציג לידאין השם מחזק געוועןואף על פי שיתמהמה עם כל זה

פזמון:
הערות על השיר:
ניגון און טעמע ע"י: חזן ה. איינהארן
מילים: אברהם מרדכי שווארץ
עיבוד: חזקי ברויער
גיטרות: נחמן דרייער
קולות רקע: לוי.

עוד באתר: