מילות השיר:
אני מאמין איך גלייב מיט א שטארקייט
בכל יום שיבוא
עס קומט שוין אן די צייט

דם שופר טו איך הערן
דם בית המקדש זעהן
יעדער טוט זיך קערן
מיט תשובה צו ה'

גרייט זיך אלע אידן
טאנצט און זייט צופרידן
כאפט אריין א מצווה
כאפט א מידה טובה
באחדות לאמיר שטיין
משיח קומט צו גיין!

אלעס איז שוין גרייט
די טיר איז אפן ברייט
נאך איין טריט און ...אט!
זענען מיר שוין דארט
איך וועל זיך גרייטן שנעל
ווייל מ'שטייט שוין אויפ'ן שוועל!

_____________
תרגום:

אני מאמין
אני מאמין בחוזקה,
בכל יום שיבוא הזמן כבר מגיע

את השופר אני שומע
את בית המקדש אני רואה
כל אחד חוזר בתשובה אל השם

היכונו כל היהודים
רקדו והיו מרוצים
תפסו עוד מצוה
תפסו עוד מידה טובה
בואו נהיה באחדות
משיח כבר מגיע!

הכל כבר מוכן
הדלת פתוחה לרווחה
עוד פסיעה אחת וכבר...
אנחנו שם
אני אהיה מוכן מהר
כי אנחנו כבר עומדים בפתח!