מילות השיר:
תיבנה בית המיקדש עיר ציון תמלאה.
ונשירה שיר חדש.
מיכול הגלויאות מ-4 הרוחות.
את פנך לחלות.
אני יודע מאב אל דומע.
שר ומבקש.

פיזמון..
מה טוב הוא אוהלך.
על ליבי עדת.
אני עך בן שמבקש.
תיבנה את היכלך.
לישראל עמך ובשימחה לשם אז נעלה.


שירת הלוים .
בירכת הכוהנים .
והאנורה שיבעת כננים.
בא לציון גואל ובעזרת האל .
תיבנה מקידש בית אריאל.

אני יודע מאב אל דומע.
שר ומבקש.

פיזמון..