מילות השיר:
אב הרחמן שמע קולנו, נשוב לציון עיר קדשנו, שלח בן דוד ויגאלנו ונשלוט בה ביד רמה.
חביבי, י-ה חביבי, הא-ל המלך הרחמן ישלח משיחו הנאמן.