מילות השיר:
שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ושם נעבדך ביראה כימי עולם וכשנים קדמונית