מילות השיר:
את ששומרת לא מוותרת
שמה נפשה למעני
גם כשגדלתי אותך לא שכחתי
ניצבת תמיד מול עיני איתי כל ימיי

לעולם אוהב אותך אמא תורתך אצלי בנשמה
רק תשמור נא לי עליה בכל צעד ונשימה
לעולם אוהב אותך אמא תורתך אצלי בנשמה
מליבי אינך נפרדת לא אשכח אותך יאמא

שחר הפציע קולה היא תשמיע
נושאת תפילתה למרומים
בשירי אתגאה בך על הכל אני מודה לך
על כל שנתת לי בחיים בנשמתי את לעולמים