מילות השיר:
נודה לשמך בתוך אמוני,ברוכים אתם לה' ברוך אלוקינו שהשמחה במעונו