מילות השיר:
מי זה לצידי פוסע
מרחקים גדולים גומע
עקבותיו כאן נתבעו על פני החול
כף ידו אותי תומכת
בדרכים גופי סומכת
יש בי אמונה שהוא הכל יכול
אך מדוע בעתות צרה?
זוג של עקבות אחד נראה?
למה תעזוב ידינו אלוקים שלי
התלאות קשות לי כשלה רגלי
למה תעזוב ידינו אלוקים שלי
אין לי כוח להמשיך כאן לבדי

אלוקים שמע קולנו
וכמו אב ליטף ראשנו
אל תבכה אהוב שלי, הקשב ילדי
כשכמעט כרעת ברך
אז לך סללתי דרך
בזרועותיי אותך נשאתי על ידי

אך מדוע ילד בעתות צרה
כיתום מאב תבקש עזרה
אז לך סללתי דרך
הן איתך אני לנצח ילדי שלי
רק אמור מילה גם תבקש ידי
הן איתך אני לנצח ילדי שלי
רק שא תפילה לאלוקים שלי