מילות השיר:
אור ערביים, דמות מלאך
צל במים
בוא אלי מלאך שמיים
בקרוב אפרוש כנפיים
לא אצעד על פני האדמה
רוח ערב מנשב
אין אונים בי
בוא אלי מלאך שמיים
בקרוב אפרוש כנפיים
לא אצעד על פני האדמה
בוא אלי מלאך שמיים
בוא אלי נעוף בשניים
לא אביט בפני האדמה
משאיר כאן את גופי עכשיו ועף
קו של שחר, דמות אדם
אור במים
בוא אלי, נצעד בשניים
נגלה מלכות שמיים
דווקא כאן על פני האדמה עף...
מתוך אבק זהב טהור נצרף