מילות השיר:
זה מה שיש
זה לא תמיד מרגש
רק בן אדם שרוצה לחיות
יושב מול עצמי
שוב לא מבין
מי זה מי
מה זה להיות אמיתי
או לא
הקולות בתוכי שוב מכריחים אותי
להתנהג כמו שהם רוצים
חלון בתוכי
פותח חלל אין סופי
של מה שלא
ושל מה היה אילו
צף בחלל
אבל מרגיש את משקל
ילד
שגדל בכאילו
הקולות בתוכי שוב לועגים עלי
בולעים תפילתי, גונבים מילותיי
אז נלחם עם ניגון...