מילות השיר:
איך כולם יושבים כל יום ומשלבים ידים
רובי קובי דני רוני ומוטי עם משקפיים
ואז דפיקה על השולחן ומי נמצא שם בער'ל
זה המורה הכי שווה של יונה המנהל
איך כולם לומדים כל יום מבוקר ועד ליל
בהפסקות הם משחקים וכל השאר זה חייל
רק ששון לא מבין תמיד אך לא מרים ידים
לכן שואל הוא שארלות כמו שתיים ועוד שתיים

אז שירו שירים ונפלאות בבית הספר, בבית הספר
שירו, שירו עוד ועוד הניעו רגל הרימו דגל
אז שירו שירים ונפלאות בבית הספר, בבית הספר
שירו, שירו עוד ועוד הניעו רגל הרימו דגל הנפלאות

בקיוסק של שמילו חם מאד אבל נמצא שם איגלו
ארטיק קרטיב שוקולד או מה שלא תגידו
ובכניסה עומד בשער כולם יודעים זה דודו
נשק יש גרון יבש נו מה קורה, תחליטו
מרחוק שומעים תקיעות שופר גדול של איל
זה שמעיה האבטליוני תוקע מדלעייל
ובמטבח עושים שם קיגל לא לטעום עדיין
זה ששי שלא מתאפק וכבר נוטל ידים

אז שירו שירים ונפלאות בבית הספר, בבית הספר
שירו, שירו עוד ועוד הניעו רגל הרימו דגל
אז שירו שירים ונפלאות בבית הספר, בבית הספר
שירו, שירו עוד ועוד הניעו רגל הרימו דגל הנפלאות

רבינו...

אז שירו שירים ונפלאות בבית הספר, בבית הספר
שירו, שירו שירו עוד ועוד הניעו רגל הרימו דגל
אז שירו שירים ונפלאות בבית הספר, בבית הספר
שירו, שירו עוד ועוד הניעו רגל הרימו דגל הנפלאות

דגל הנפלאות