מילות השיר:
אין כאלוקינו אין כאדוננו אין כמלכנו אין כמושיענו
מי כאלוקינו מי כאדוננו מי כמלכנו מי כמושיענו