מילות השיר:
יחל ישראל אל ה'
כי עם ה' החסד והרבה עימו פדות