מילות השיר:
" ישיש עלייך אלוקיך כמשוש חתן על כלה,
והוא כחתן יוצא מחופתו
ישיש כיבור לרוץ אורח "