מילות השיר:
אני מאמין באמונה שלמה
בביאת המשיח אני מאמין

ואעפ"י שיתמהמה עם כל זה
אחכה בכל יום שיבוא