מילות השיר:
המלאך הגואל אותי מכל רע
הוא יברך את הנערים
ויקרא בהם שמי ושם אבותי
אברהם ויצחק וידגו לרוב
בקרב הארץ