מילות השיר:
השם מתיר אסורים
השם פוקח עיוורים
השם זוקף כפופים
השם אוהב צדיקים