מילות השיר:
למה, רגשו גוים; ולאמים, יהגו-ריק.
יתיצבו, מלכי-ארץ-- ורוזנים נוסדו-יחד:
על-השם, ועל-משיחו.
ננתקה, את-מוסרותימו; ונשליכה ממנו עבתימו.
יושב בשמים ישחק: אדני, ילעג-למו.
אז ידבר אלימו באפו; ובחרונו יבהלמו.
ואני, נסכתי מלכי: על-ציון, הר-קדשי.
אספרה, אל-חק: יהוה, אמר אלי בני אתה--אני, היום ילדתיך.
שאל ממני--ואתנה גוים, נחלתך; ואחזתך, אפסי-ארץ.
תרעם, בשבט ברזל: ככלי יוצר תנפצם.
ועתה, מלכים השכילו; הוסרו, שפטי ארץ.
עבדו את-יהוה ביראה; וגילו, ברעדה.
נשקו-בר, פן-יאנף ותאבדו דרך-- כי-יבער כמעט אפו:
אשרי, כל-חוסי בו.