מילות השיר:
פתאום אדם נולד
פתאום אדם נולד
יש לו חיים שלו
יש לו פנים שלא
ראו עוד בעולם

פתאום אדם נולד
פתאום אדם נולד
יש לו צרכים שלו
יש לו דרכים שלא
הלכו בהן מעולם.

פתאום אדם נולד
פתאום אדם נולד
יש לו תקווה שלו
יש לו תפילה שלו
יש לו ילדות שלו
יש לו מהות שלא
תתגשם עד שיבין
שהוא לא שלם
וימצא לו אישה
שתביא לו ברכה
ויעשו ויראו את הפלא ש...

פתאום אדם נולד
פתאום אדם נולד
יש לו חברים שלו
יש לו אוהבים שלא
יעזבו אותו לעולם

פתאום אדם נולד
פתאום אדם נולד
יש לו מילים שלו
יש לו שירים שלא
שמעו עוד בעולם

פתאום אדם נולד
פתאום אדם נולד
יש לו צעקה שלו
יש לו לחישה שלו
יש לו פשטות שלו
אבל יש לו מהות שלא
תתגשם עד שיבין
שהוא לא שלם
וימצא לו אישה
שתביא לו ברכה
ויעשו ויראו את הפלא ש...

פתאום אדם נולד
פתאום אדם נולד
יש לו שמחה שלו
יש לו אמונה שלו
יש לו ילדות שלו
יש לו מהות שלא
תתגשם עד שיבין
שהוא לא שלם
וימצא לו אישה
שתביא לו ברכה
ויעשו ויראו
את הפלא ש...