מילות השיר:
קידשת אותנו בקדושתו של אהרן הכהן
ציוית אותנו לברך את ישראל
באהבה
יברכך ה' וישמרך
יאר ה' פניו אליך ויחונך
ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום