מילות השיר:
אם אתה רועי
דבר לא יחסר לי
אם אתה מנהיג אותי
על מי מנוחות תנהלני

תנחני במעגלי צדק
למען שמך
שגם אם אלך בגיא צלמוות
לא אירע רע
כי אתה עמדי

אך טוב וחסד
ירדפוני כל ימי חיי
ושבתי בבית ה'
לאורך ימים