מילות השיר:
אמרתי לאליהו הנביא מתי יבוא משיח שאת הגאולה יביא מתי יבוא מתי יביא אתה הרי יודע אליהו הנביא

אמר לי אליהו הנביא מה זאת תשאל אותי הלוך תלך ושאל אותו ינון שמו חפש אותו תיגש אליו יאמר לך מתי אכן יבוא

שאלתי התשבי הגלעדי היכן נמצא ארמונו וכן האם יניחו לי שם השומרים לראותו ואני שאלה לי עימו

מתי יביא גאולה לעמו

אמר לי אליהו בפתחה של העיר יושב הוא לא ארמון לא שרביט משחרית ועד ערבית על עמינו הוא מביט ומחכה רק לך

גש אליו מיד אמרתי לו אך איך אוכל להכירו מבין המון האנשים הנכנסים והיוצאים מהם פשוטים מהם שרים ונכבדים

אמר לי נרכשה קבוצה קטנה של עניים מסכנים הם חובשים פצעיהם הוא יושב בינהם מחכה לסימן מד' מתי יביא גאולה לעמו

היום אם בקולו תשמעו...
היום הוא יבוא...

שלום עליך רבי שלום עליך בן לוי שלח אותי אליך אליהו הנביא לשאול מתי יבוא אלינו מהר

שמעתי הוא אמר היום חזרתי לנביא ואני לא הבנתי כיצד זה אפשר והיום כבר נגמר והלא הוא אמר אז הסביר לי הנביא את שאמר היום יאמר נביא לעמו

היום אם בקולו תשמעו...
היום הוא יבוא...