מילות השיר:
אור חדש אל חדרי יפציע
לבי יפתח ויתמלא שיר חדש
ירעד בקרבי ואל שפתיי יעלה

בתי, בתי איך סבלת כאביך
הייתי עומד ומתפלא
נפשי, נפשי נענו תפלותיך
הנה הוא מתגלה
ותנחם אותנו כי נבהלנו מאוד
כי נבהלנו מאוד
ופינו אז בשחוק ימלא
כשתתגלה

אבי, אבי הרחב צעדיך
כי כחי הולך וכלה
נפשי, נפשי תצא לקראתך
כשתתגלה

ותנחם אותנו...