מילות השיר:
סופה נושבת ברחוב חובטת בחלונות ביתי
אם רק תמצא לה איזה סדק ואסחף כולי
עיקבתא דמשיחא זה זמן קשה
ייתי ואחמיניה
אין לנו על מי להישען רק עליך עליך...

רק לצעוק אל ה'...

עיקבתא דמשיחא זה זמן קשה
ייתי ואחמיניה
אין לנו על מי להישען רק עליך עליך...

אבא תעזור אבא תרחם