מילות השיר:
כל העולם יחזרו אל ה' בקרוב
ידעו שיש מלך רחום וטוב
ישושו בזריזות לקיים תורתו
כל אחד לפי מדרגתו

הרחובות מלאו בילדים וילדות
שפתותיהם ירננו שירות ותשבחות
תבוא גאולה לבני עמים
וגם יהיה שלום עולמים

לא רק שיתבטלו המלחמות
גם לא תהיה מחלוקת בין הרצונות
השפע יזרום לא יהיה מעכב
יזרקו את הכסף לב כולם מתלהב

כל אחד ירצה רק בשמחתו של השני
קרמבו יחלק חינם החנווני
תזמן ותפתח בקרוב זה יגיע
יצר הרע יפוטר במפתיע

רבינו כבר הוציא לו את שתי העיניים
הלב אולי יחזיק מעמד בינתיים
נחזור להיות עם של נביאים
ניגונים נפלאים ישוררו הלויים

האושר יציף אותך מבחוץ ומבפנים
השמחה תנבע ממך יראו זאת בפנים
בית המקדש ירד מהשמיים
רק תחזיקו מעמד בינתיים