מילות השיר:
שלום שלום לך ושלום לעוזרך כי עזרך אלוקיך
ואתה שלום וביתך שלום וכל אשר לך שלום