מילות השיר:
ולירושלים עירך ברחמים תשוב ותשכון בתוכה כאשר דיברת וכסא דוד עבדך מהרה לתוכה תכין ברוך אתה ה' בונה ירושלים