מילות השיר:
אני כותב את מכתבי
אליך אלוקי
אני רושם מעל דפים
את מנגינת חיי
אני לוקח דף ועט
ורושם לך מילים.
נושא עיני אליך
ושואל בתחנונים

אז תקרא את מכתבי
ותשמע קולי
תראה את מלותי ודמעתי
וקבל ברחמים ושלח ברכתך
אני הולך אתך
אני עבדך אני עבדך

ונכתבת המילה ויורדת הדמעה
יוצא לו החיבור
והלב הומה שמחה
רק אליך אלוקי כותב את מכתבי
גרוני ניחר בתחינה אשא שירי

אז תקרא את מכתבי
ותשמע קולי
תראה את מלותי ודמעתי
וקבל ברחמים ושלח ברכתך
אני הולך אתך
אני עבדך אני עבדך

ובעת שקיעת חמה
יורד אני לים
ועם הרוח הדואה
מלווה אני ת'גל
ומשליך את מכתבי
ומרים עני אל על
מבקש רק אליך
כעני אביון ודל

אז תקרא את מכתבי..