מילות השיר:
עזרני אלוקי עייפתי מנדודי
כבר אין כוח בכנפי
וכשלו להם רגלי
ואני בחיפושים אחרי פינה של שקט.
בלי רעש מלחמות וכאים

ואני יונה קטנה מעל הים הגדול
אשר תרה בענייה אחרי פיסה של חול
מחפשת קצת מנוח לנפשה העייפה
עזור נא אלוקים למצוא קצת מנוחה

ואחרי הרעש מעוניין בשקט
אחרי כל הדמעות רוצה אני קצת שקט
אך מימין ומשמואל יש צער וחום שאול
עזור נא אלוקים כי רק אתה יכול

ואני יונה קטנה מעל הים הגדול
אשר תרה בענייה אחרי פיסה של חול
מחפשת קצת מנוח לנפשה העייפה
עזור נא אלוקים למצוא קצת מנוחה