מילות השיר:
לכה דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה,

השבת שנתת לי כל האושר הגדול שלי,

מעדנים ותפנוקים, ושירה של מלאכים,שמור וזכור בדיבור אחד השמיענו אל המיוחד,

השם אחד ושמו אחד לשם ולתהילה,לקראת שבת לכו ונלכה כי היא מקור הברכה,

מראש מקדם נסוכה סוף מעשה במחשבה תחילה,מקדש מלך עיר מלוכה קומי צאי מתוך ההפכה

לך שבת בעמק הבכא, והוא יחמול עליך חמלה,בואי בשלום עטרת בעלה, גם בשמחה ובצהלה,

תוך אמוני עם סגולה, בואי בואי כלה