מילות השיר:
כשאין לי דאגות יש לי תחושה של נחת

כשהתקווה בלב רק מנצחת

כשעם אחד רוצה לשיר יחד

בלב שלם לכבודךתודה שנתת לי פינה של שקט

על בית חם ויד שמחבקת

על משפחה טובה שמחזקת

אותי בטוב וברעמשמיים הוא מושיט ידיים

הוא מביא את הברכה והסוד להצלחה

משמיים הוא מושיט ידיים

טוב להודות לשמךבלב בוטח להביט אל תוך הלילה

באמונה איתך מכאן והלאה

כי יש מי שדואג לי שם למעלה

יודע לב האדםתודה שנתת לי פינה של שקט...