מילות השיר:
כמה זמן נותר עוד לחכות
עד מתי נשאל ת'שאלות
אמתי תזרח עלנו שמש
ותעיר את כל הנשמות
בתוך תוכי עמוק בנשמה
מצפה ליום הישועה
בעיר ציון תבוא הגאולה
הנה משיח משיח הנה בא
ני ני ני וי וונט משיח נאו ני ני ני וי וונט משיח נאו (באנגלית)
פזמון
ברכו ברכו את אדוני
ברוך הוא ברוך שמו
כי גדול מעל שמים
מלוא הארץ כבודו
ברכו ברכו את אדוני
ברוך הוא ברוך שמו
כי גדול מעל שמים
מלוא הארץ כבודו
ני ני ני וי וונט משיח נאו ני ני ני וי וונט משיח נאו (באנגלית)

כולנו כאן נשב עוד לחכות
לא נרפה נמשיך עוד בתפילות
אלוקים תשמע את תפילתנו
זאת דרכנו כדרך האבות
בתוך תוכי עמוק בנשמה
מצפה ליום הישועה
בעיר ציון תבוא הגאולה
הנה משיח משיח הנה בא