מילות השיר:
קיויתי השם קיותה נפשי ולדברו הוחלתי
נפשי להשם משומרים לבוקר שומרים לבוקר