מילות השיר:
יושב ליד הסלע
מביט אל חוף הים
ראשי הלם לפתע
למה אני קיים
בדרכך חיפשתי
שלווה בתוך חיי
למרומים דיברתי
חיי בתוך שנותיי

איך הלב לך קורא וברוחות הוא מסתובב
תמיד שואל את הבורא את מילותיי אליו כותב
איך במסתורים אני בוכה ובליבי יש עוד כאב
את דרכך אני רואה ובשממה לך כותב

כמה שונים ימי
כמו צבעי הקשת
זקנתי בנעורי
גופי הולך בשקט
שומע צעדיי
יודע זה אני
מקשיב למילותיי
מרפה את מכאוביי