מילות השיר:
ובא לציון גואל
ואף על פי שיתמהמה
עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא