מילות השיר:
את פניך השם אבקש
שמע השם קולי אקרא וחנני וענני
לך אמר לבי בקשו פני