מילות השיר:
אודך השם אלקי בכל לבבי
ואכבדה שמך לעולם