מילות השיר:
מי בן שיח שושן חוחים
אהבת כלה משוש דודים

הוא יברך את החתן ואת הכלה