מילות השיר:
שמע השם תחינתי
השם תפילתי ייקח
יבושו ויבהלו מאוד
כל אויבי ישובו יבושו רגע