מילות השיר:
והוא אלי וחי גואלי וצור חבלי בעת צרה, והוא ניסי ומנוס לי מנת כוסי ביום אקרא.
בידו אפקיד רוחי בעת אישן ואעירה, ועם רוחי גויתי ה' לי ולא אירא