מילות השיר:
כל מי שעונה אמן בעולם הזה זוכה ועונה אמן לעולם הבא