מילות השיר:
אלוקי, נשמה שנתת בי
אלוקי, נשמה טהורה היא
אתה בראת, אתה יצרת, אתה נפחת בי
כל זמן שהנשמה בקרבי
כל זמן מודה אני
כל זמן שהנשמה בקרבי מודה אני