מילות השיר:
לישועתך קויתי ה'
ה' לישועתך קויתי
בשם ה' אלוקי ישראל מימיני מיכאל ומשמאלי גבריאל לפני אוריאל ומאחורי רפאל ועל ראשי שכינת קל