מילות השיר:
כשם שאני רוקד כנגדך ואיני יכול לנגוע בך
כך לא יוכלו כל אויבי לנגוע בי לרעה
אתה בשמיים, אני על האדמה תמיד שומר עלי שאף אחד שם לא יוכל לנגוע בי לרעה