מילות השיר:
על התורה ועל העבודה ועל יום השבת הזה שנתת לנו ה' אלוקינו
על הכל ה' אלוקינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך יתברך שמך בפי כל חי