מילות השיר:
תאמין יהודי שארצנו הקדושה לא למכירה ולא לנתינה כך יבוא שלום עלינו מהקדוש ברוך הוא
ורק בתנאי אחד
יהודי לא מגרש יהודי מארצנו הקדושה