מילות השיר:
תן לנו כח לעשות רצונך לעבודתך
ובידך לגדל לכל ובידך לחזק לכל