מילות השיר:
ונחה עליו רוח ה' חכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, רוח דעת ויראת ה'